Банкеръ Daily

Новини

ОТ 27 МАРТ ЗАПОЧВА ТЪРГОВИЯТА С ПРАВА ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА ФЗЗ МЕЛ ИНВЕСТ

За начална дата за търговия на правата и записване на акции от увеличението на капитала на „Фонд за земеделска земя Мел инвест АДСИЦ на борсата е определена 27 март 2008 г. (четвъртък).
Във връзка с решение на Съвета на директорите от 6 февруари 2008 г. и публикация в Държавен вестник, бр. 29 от 18 март 2008 г. издава 14 044 300 права, като съотношението между права и нови акции е 1/1. Всяко лице може да запише най-малко 1 нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, а капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 2 млн. бр. нови акции с номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност от 1.10 лева.
Ако бъдат записани всички акции капиталът на дружеството със специална инвестиционна цел ще нарасне до 28 088 600 лева.
Крайната дата за прехвърляне на правата е 11 април 2008 г., а аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК за непродадените права е насрочен за 18 април. Записването на акции от увеличението на капитала приключва на 10 май 2008 година. За борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала, е определен инвестиционният посредник Булброкърс ЕАД.
Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след обнародване на съобщението в Държавен вестник, или към 25 март 2008 г. (вторник).

Facebook logo
Бъдете с нас и във