Банкеръ Daily

Новини

ОБУЧАВАТ ОТГОВОРНИЦИТЕ ПО ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА ВЪВ ВАРНА

Областната дирекция на МДПБА във Варна организира обучение на отговорниците по Гражданска защита от държавни и частни фирми. Срещата се проведе днес в зала ”Пленарна” на община Варна. В нея участваха представители на 70 фирми, които развиват своята дейност на територията на общината. Специалисти от отделите на областната дирекция на министерството във Варна запознаха участниците в инициативата с Нормативната уредба, регламентираща дейността на МДПБА. На всички отговорници на обекти бяха предоставени предварително разработени указания за работа, съобразно специфичните изискванията към структурата. По време на срещата бяха дискутирани въпросите, свързани с условията и мерките за защита при дейности с рискови вещества и материали, дейности в рискови условия или дейности, която са потенциално опасни за работниците и служителите, населението и околната среда. Обсъдена беше необходимостта от стриктно прилагане на Закона за защита при бедствия.
Лекторите акцентираха на аварийното планиране, потенциално опасните обекти и превантивните мерки, локалните системи за оповестяване и подготовката на работниците за бърза и адекватна реакция. Особено внимание беше отделено на създаването на готовност за организиране на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при евентуално възникване на бедствие или авария. Обсъдени бяха и задълженията на юридическите лица и едноличните търговци, упражняващи своята дейност в сгради с масово пребиваване на хора. Уточнени бяха механизмите на взаимодействие със съответния оперативен комуникационно-информационен център и с кмета на общината, както и сътрудничеството с екипите от Единната спасителна система.

Facebook logo
Бъдете с нас и във