Банкеръ Daily

Новини

ОБСЪДИХА МЕРКИТЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ВИНОПРОИЗВОДСТВОТО

Министърът на земеделието и продоволствието Нихат Кабил участва в Конференция на високо ниво за развитието на лозарството и винопроизводството в страните от Югоизточна Европа на тема: “Мерки за насърчаване развитието на отрасъла и разширяване на пазара на вино” в Пловдив. Форумът се проведе в рамките на международното изложението Винария 2008.
Официални гости на конференцията бяха министърът на развитието на селските райони и прехраната на Гърция Александрос Кондос, министърът на земеделието, горите и водното стопанство на Македония Ацо Спасеноски, както и представители на румънското министерство.
Целта на конференцията е да очертае рамките за развитието на сектора и разширяването на пазара на вината в страните ни и извън тях, подчерта министър Кабил. Основен приоритет на България е възможно най-пълното усвояване на средствата от Европейските земеделски фондове. Около 450 милиона евро средно се разпределят ежегодно между държавите-членки на ЕС по мярката “Преструктуриране и конверсия на винени лозя”. Договорената сума за кампания 2007/2008 г. за България по тази мярка е 18 044 087 евро за 2 403 хектара.До 30 юни 2008 г. страната ни трябва да представи своята Оперативна програма за сектора, която да бъде одобрена от ЕК, посочи министърът.
Като член на Европейската общност, България участва в провежданата широка реформа в сектор “Вино”, насочена към устойчив лозаро-винарски сектор, изграден от елементи на икономическа приложимост, осигурена здравна и потребителска защита, опазване и устойчиво развитие на околната среда, посочи още министър Кабил.
На двустранна среща между министър Нихат Кабил и гръцкия му колега Александрос Кондос се обсъди подписването на съвместна Декларация за намерение за сътрудничество между Министерство на земеделието и продоволствието на България, Министерство на развитието на селските райони и прехраната на Гърция и Министерство на земеделието и развитието на селските райони на Румъния. Предложеният проект от министър Кабил ще бъде обсъден от трите страни, като се предвижда документът да се нарича Декларацията от Пловдив. Двамата министри се договориха да поканят и Кипър. В декларацията е написано, че като се отчитат сходните географски условия и фактори за развитие на земеделието между тези държави, министрите се ангажират да обединят усилията си пред новите предизвикателства на ОСП. Запазване на силен първи стълб на ОСП като инструмент за подкрепа на доходите на производителите и за стабилизиране на пазара, както и укрепване на втори стълб на ОСП, без това да води до увеличаване на задължителната модулация, са част от общите позиции на двамата министри.
Министрите се обединяват за съвместна работа за създаването на адекватна правна рамка като част от междинния преглед на реформата на ОСП. Гръцкият министър изрази подкрепа на искането на България и Румъния за удължаване срока за двете страни за въвеждане на изискванията за кръстосано съответствие. Министрите ще обединяват своите усилия за устояване на общите интереси в процеса на участие в работата на европейските институции.
На срещата двамата министри се договориха да се подготви и подпише Споразумение за научно-техническо сътрудничество в областта на селскостопанската наука между двете страни.
Министър Кабил предложи на гръцкия си колега срещата между млади български и гръцки фермери, която се проведе в рамките на АГРА 2008 да прерасне в традиционна ежегодна среща, за да се осъществяват полезни контакти и обмяна на опит между младите фермери на двете страни. Страните ни имат общи позиции по основни въпроси от прегледа на реформата ОСП, посочи още министърът.
Министърът на земеделието и продоволствието Нихат Кабил проведе среща и с македонския си колега Ацо Спасеноски. Министър Кабил декларира, че България е готова да сътрудничи на Македония за членството й в ЕС и посочи, че страната ни ще сподели опита си от предприсъединителния процес към ЕС в област „Земеделие”.
Двамата министри се договориха за сътрудничество и обмяна на опит между двете страни в областта на селското стопанство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във