Банкеръ Daily

Новини

ОБСЪДИХА ИЗМЕНЕНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА У НАС

Европейските измерения на концепцията за гъвкавост и сигурност на пазара на труда и отражението й върху България, обсъдиха на дискусия днес в столичния хотел “Радисън” представители на различни институции и организации, ангажирани с обсъжданите проблеми. Заместник-министърът на труда и социалната политика Димитър Димитров се спря в изказването си подробно на четирите основни елемента на концепцията за гъвкавост и сигурност, а именно - гъвкави договорни отношения, активна политика на пазара на труда, система за учене през целия живот и реформи в социално-осигурителната система.
Според него не само за България, но и за повечето държави-членки на Европейския съюз основното предизвикателство е да се подобри съгласуваността между четирите основни елемента, за да се постигне координиран подход на планиране и изпълнение на политика за гъвкавост и сигурност. Като изключително сериозен и устойчив проблем заместник-министър Димитър Димитров посочи сегментирането на пазара на труда. Едновременното съществуване на два сравнително добре обособени пазара на труда – на такъв с “постоянни работни места” за квалифицирани работници и на такъв с “временни работни места” за нискоквалифицирани работници, е явление с негативни последици и за отделната личност и за обществото като цяло, подчерта той.
Модератор на дискусията бе заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров. За България предизвикателствата на пазара на труда са застаряването на населението, недостига на кадри и нуждата от повишаването на квалификацията на работната сила, каза той при обобщаването на резултатите от дискусията. Той подчерта, че позитивните тенденции на пазара на труда са преодоляната масова безработица и повишаването на икономическата активност.
Изказвания на форума направиха заместник-председателят на Българската стопанска камара Дикран Тебеян, председателят на ИСС доц. д-р Лалко Дулевски и др. Приветствие към участниците в дискусията направи д-р Марк Майнардус от фондация “Фридрих Еберт”.
Организатори на дискусията са МТСП и фондация “Фридрих Еберт”.

Facebook logo
Бъдете с нас и във