Банкеръ Daily

Новини

НА 30 МАРТ ПЛАЩАТ ЛИХВИ ПО ОБЛИГАЦИИ НА ФЕЪРПЛЕЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ

На 30 март 2008 г. е поредното лихвено плащане по емисия облигации, с ISIN код BG2100025050, издадени от ФеърПлей Интернешънъл АД - София, стана ясно от съобщение на БФБ-София. Купонът е в размер на 6-месечния EURIBOR + 4%, а право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 26 март 2008 година.
Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията на ФеърПлей Интернешънъл АД на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 24 март.
Акционерният капитал на дружеството е разпределен между панамската СТОКС корпорейшън, която е с дял от 57%, и Марио Захариев Захариев с 42 на сто от акциите с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във