Банкеръ Daily

Новини

НА 30 МАРТ Е ЛИХВЕНОТО ПЛАЩАНЕ ПО ЕМИСИЯТА ОБЛИГАЦИИ НА АЛЕН МАК

На 30 март 2008 г. е следващото лихвено плащане по емисията облигации, с ISIN код BG2100024061, издадени от Ален мак АД - Пловдив, съобщиха от БФБ-София. Купонът е в размер на 3-месечния EURIBOR + 4.75 на сто, а право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 26 март 2008 година.
Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, беше 24 март 2008 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във