Банкеръ Daily

Новини

НА 27 МАРТ Е ПОРЕДНОТО ЛИХВЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ЕМИСИЯТА ОБЛИГАЦИИ НА ЕВРОЛИЙЗ АУТО

На 27 март 2008 г. е поредното лихвено плащане по емисията облигации, с ISIN код BG2100027072, издадени от Евролийз Ауто АД - София, съобщи БФБ-София. Купонът е в размер на 7.371%, а право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 24 март 2008 година.
Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 20 март тази година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във