Банкеръ Daily

Новини

МОЖЕ ДА ПРЕМЕСТЯТ АКЦИИТЕ НА ПЕТРОЛ АД НА НЕОФИЦИАЛЕН ПАЗАР

На проведеното на 20 март 2008 г. заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД е взел решение за поставяне под наблюдение на емисията акции, издадена от „Петрол” АД - София за срок от три месеца. Мярката се налага, тъй като емисията не отговаря на изискването на чл. 54, ал. 2, т. 4 от Правилника, а именно: най-малко десет на сто от нея да е притежание на миноритарни акционери.
При изтичане на срока по чл. 68, ал. 3, емисията следва да отговаря на изискванията за Официален пазар, сегмент В. В противен случай Съветът на директорите на борсата ще предприеме действия съгласно чл. 69 от Правилника, а именно преместване на емисията от акции, издадени от Петрол АД на Неофициален пазар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във