Банкеръ Daily

Новини

МИНИСТЕРСТВОТО НА НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ПРИЛАГА АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ

Утре, 27 март 2008 г., от 9.30 часа в Министерството на държавната администрация министър Николай Василев ще представи модела на формиране на оценителните комисии за обществените поръчки, обявени от МДААР в изпълнение на проектите на министерството по Оперативната програма „Административен капацитет” (ОПАК).
Начинът на определяне на състава, който ще приложи МДААР, е свързан с изпълнението на една от предложените от министър Василев антикорупционни мерки: съставът на всяка оценителна комисия да включва юристи, икономисти и експерти от областта на предмета на съответната поръчка, както и представители на други държавни органи и на неправителствени организации, избрани публично чрез жребий. За тази цел МДААР покани 7 ведомства и 9 водещи неправителствени организации да посочат свои представители, които да се включат в комисиите. Утре публично ще бъде определен съставът на комисиите по 9-те обществени поръчки, свързани с изпълнението на проектите на МДААР по ОПАК.
Веднага след това ще бъдат отворени офертите на кандидатите за участие в обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на специализирано обучение по английски език за работа с институциите на Европейския съюз. Поръчката се отнася до обучението на 15 000 служители на територията на цялата страна, което ще продължи 9 месеца. Основният критерий за оценка на офертите ще бъде предложената цена за изпълнение на заданието.
В 14.00 часа ще бъдат отворени и офертите на кандидатите по поръчката за „Разработване на среда, осигуряваща електронни разплащания в процеса за предоставяне на административни услуги по електронен път. Целта на тази поръчка е да се увеличи ефективността на административните услуги, насочени към гражданите и бизнеса. Това ще стане посредством въвеждането на електронно разплащане за услугите, предлагани по електронен път. Оценката на офертите по тази поръчка ще премине през два етапа, като най-голяма тежест при оценяването ще има предлаганата цена - 60%, останалите 40% са за техническото предложение.
Двата проекта се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативната програма „Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във