Банкеръ Daily

Новини

МЕТАЛИК ОТЧЕТЕ ПЕЧАЛБА ОТ 18 ХИЛ. ЛВ. ПРЕЗ 2007 Г.

Към 31 декември 2007 г. Металик АД - Ябланица е реализирал печалба в размер на 18 хил. лв. (0.31 лв. на акция) спрямо нетна загуба от 3 хил. лв. (-0.05 лв.) в края на 2006 година. Основните му приходи са от продажби на услуги - 16 хил. лв., и други - 123 хил. лева. През 2007 г. не е имало промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности спрямо 2006 г., тъй като дружеството е в производствен престой от 2004 година. Към края на отчетния период в предприятието са работили двама души.
Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав: Видия В Плюс АД, представлявано от Пенчо Тодоров Каменов, Евромедияконсулт ООД, представлявано от Ангел Стоянов Гроздев, Елпромимпекс АД, представлявано от Борислав Кръстев Кръстев.
Основна дейност на дружеството е производство на седалки за транспортни средства, стоки за бита, услуги за населението, търговска дейност, производство на ж.п. стрелки, резервни части за тях и елементи за ж.п. път.
Регистрираният капитал на компанията е в размер на 58 830 лв. и той е разпределен между Брокерс груп с дял от 3.60%, Бартемекс Холдинг АД и Унитрансленд ООД имат по 42.50%, а останалите акции са собственост на група физически лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във