Банкеръ Daily

Новини

МАСОВИ ПРОВЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРУДА В СТРАНАТА

Извънредни проверки по спазване безопасността на труда в строителството в цялата страна провежда Главната инспекция по труда, съобщиха от пресцентъра на инспекцията. Извънредната кампания е превантивна мярка срещу допускане на трудови злополуки при извършване на строително-монтажни дейности. Целта е при проверките да бъдат обхванати максимален брой строителни обекти, особено такива, на които се извършват строително – монтажни дейности на височина с опасност от падане и обекти с изкопни работи. За осъществяване на контрол по изпълнението на наложените принудителни административни мерки се реализират повторни инспекции на вече проверените обекти.
Към 20 март 2008 г. са проверени 451 обекти. Поради установените груби нарушения по отношение обезопасеността им, инспекторите по труда са спрели 24 строителни обекти, 37 участъци и 84 необезопасени скелета и подемници. Съставени са 457 акта за глоби, които се разпределят както следва: на възложители на строителни обекти – 14; на строителни предприемачи – 52; на длъжностни лица – 139 и на строителни работници – 313. За отстраняване на допуснатите нарушения са дадени 1371 задължителни за изпълнение предписания. Поради липса на правоспособност и нарушаване правилата за безопасен труд от работа са отстранени 12 лица.
Специално внимание по време на проверките се обръща на степента на обезопасеност при дейности, свързани с опасност от падане от височина – обезопасени контури на плочи, технологични отвори, стълбища, шахти, скелета и платформи, наличие и използване на лични предпазни средства (ЛПС) за защита при падане от височина, обезопасеност на мостчета, проходи и пасарелки. Обезопасеност срещу удар от падащи предмети – наличие на предпазни козирки, мрежи, бордови дъски, ЛПС. Обезопасеност на изкопи с дълбочина, по – голяма от 1,5 м – наличие на подходящо укрепване на изкопа, защитно ограждение и сигнализация, безопасен достъп до изкопа, безопасно депониране на земна маса и строителни материали; работеща в близост до изкопа строителна механизация.
При констатиране на груби нарушения задължително се прилагат административни мерки - акт за спиране и глоба; акт за спиране; глоба на работодателя или на работника, в зависимост от вида и степента на установеното нарушение; незабавен сигнал до прокуратурата – при повторна проверка и констатация за работа на спрян обект, без да са отстранени установените нарушения.
Който наруши правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 20 до 250 лв.
Работодател или длъжностно лице, което не изпълни задълженията си за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 5000 лв., а виновно длъжностно лице – с глоба от 250 до 1000 лв. при първо нарушение.
При повторно нарушение глобите се удвояват и стават съответно от 40 до 500 лв.; от 3000 до 10 000 лв. и от 500 до 2000 лв.
Всеки работен ден в Главна инспекция по труда се събира и обработва информация за броя на проверените строителни обекти и наложените санкции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във