Банкеръ Daily

Новини

ЛИСАБОНСКИЯ ДОГОВОР Е МНОГО ВАЖЕН ЗА ЕС, ЗАЯВИ СТАНИШЕВ

Лисабонският договор е завършекът на един продължителен и труден процес и успехът му е важен за един по-ефективен, по-прозрачен и по-достъпен Европейски съюз, заяви министър-председателят Сергей Станишев от парламентарната трибуна. Пред народните представители той изложи мотивите на Министерския съвет в законопроекта за ратифициране на Договора от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейските общности. Предстои парламентарна процедура по ратификация на новия основополагащ документ на Европейския съюз, който държавните и правителствените ръководители и външните министри на страните-членки на ЕС подписаха на 13 декември м.г. в португалската столица Лисабон. Под текста на документа подписите си сложиха премиерът Сергей Станишев и министърът на външните работи Ивайло Калфин.
България участва активно и последователно подкрепяше и Германското, и Португалското председателство в хода на преговорите по Договора за реформа и в постигането на успешен финал в този труден процес. Българското разбиране бе, че основните институционални промени допринасят за повишаване на демократичността, ефективността и прозрачността на ЕС. Договорът от Лисабон прави значима и необходима крачка напред в институционалното укрепване на съюза и приближаването към неговите граждани, подчерта още премиерът Сергей Станишев. Той открои основните моменти, които предвижда Лисабонският договор.
С документа Европейският съюз придобива юридическа правосубектност – поема функциите на Европейската общност и става неин правоприемник.
С договора се реформират основните европейски институции с оглед по-голямата им ефективност във вземането на решения. Намалява се съставът на Европейската комисията и Европарламента, въвеждат се постовете Председател на Европейския съвет и Върховен представител на съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност със статут на заместник-председател на ЕК. Системата за гласуване в основния законодателен орган на ЕС се заменя с нова по-прозрачна и демократично представена система, която се основава на броя на държавите-членки, гласували за даден правен акт и тяхното население. Системата ще влезе в сила през 2014 г.
Договорът от Лисабон дава и допълнителни гаранции за спазването на основните свободи на гражданите на съюза и за първи път прави юридически задължителна Хартата на основните права на ЕС, приета през 2000 г. Въвежда се и възможността за петиция с 1 млн. подписа на граждани от държавите-членки, с която ЕК може да бъде приканена да поеме законодателна инициатива. Промените имат за цел да издигнат на по-високо ниво демократичността в процеса на вземане на решения в ЕС, изтъкна премиерът Сергей Станишев. За първи път и националните парламенти на страните-членки добиват право да участват в законодателния процес на ЕС.
Нов момент, заложен в документа, е разширяването на правомощията на Европейския съюз да приема мерки в областта на енергетиката. Това е още една позитивна промяна с оглед на интереса на страната ни за формиране на единна енергийна политика на съюза, посочи още министър-председателят пред депутатите.
Според премиера Сергей Станишев Договорът от Лисабон ще съхрани и един от най-големите символични успехи на България през първата й година от членството в Европейския съюз, свързан с начина на изписване на единната европейска валута на кирилица. По думите му, у нас този факт е приет като нещо естествено и не толкова значимо, но това е съществено за културното многообразие и запазването на националната идентичност в съответствие с европейските принципи.
С новия договор България увеличава и относителната си тежест в Европейския парламент. Запазва се броят на българските членове на ЕП на фона на намаляване на общия брой евродепутати и нарастване на относителната тежест на институцията, посочи още премиерът в изказването си.
В изказването си пред депутатите премиерът подчерта и ролята на Германското председателство на ЕС през първата половина на 2007 г., в рамките на което бе приета Декларацията от Берлин по повод 50-ата годишнина от Римските договори. В декларацията страните-членки заявиха, че са обединени от целта да бъде поставен Европейският съюз на нова, обща основа преди изборите за представители в Европейския парламент през 2009 г., припомни министър-председателят.
Своевременното приключване на ратификацията на документа от всички страни-членки ще бъде много важна основа за по-ефективното, прозрачно и успешно развитие на ЕС и на всяка една страна-членка, подчерта в заключение министър-председателят и призова народните представители да подкрепят Лисабонския договор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във