Банкеръ Daily

Новини

ЛИХВЕНОТО ПЛАЩАНЕ ОТ ЕМИСИЯТА ОБЛИГАЦИИ НА БАКБ Е НА 30 МАРТ

Следващото лихвено плащане по емисията облигации, с ISIN код BG2100010060, издадени от ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД - София е на 30 март 2008 г., съобщиха от БФБ-София. Купон е в размер на 6-месечния EURIBOR + .64 на сто, като право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 26 март 2008 година.
Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, беше 24 март.

Facebook logo
Бъдете с нас и във