Банкеръ Daily

Новини

ЛИЦЕНЗ И ЗА БУЛДЕВ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ

Ново управляващо дружество получи лиценз за извършване на дейност от Комисията за финансов надзор. Това е Булдев Асет Мениджмент АД (в процес на учредяване). В следващите две седмици то трябва да удостовери пред надзорния орган, че изцяло е внесло изискуемият капитал от левовата равностойност на 125 хил. евро.
Дружеството е със седалище и адрес на управление във Варна, ул. Константин Доганов № 48, а сред учредителите му са Химел Инженеринг ЕООД, Варна, притежаващо 86% от капитала, Борислав Пантелеев е с дял от 9%, а Кирил Илиев е с 5 на сто. Оперативното управление се осъществява от състава на съвета на директорите, в който влизат Борислав Пантелеев - председател и изпълнителен директор, Кирил Илиев - заместник-председател, и Тони Марков - член на борда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във