Банкеръ Daily

Новини

КТБ се издига в класацията See Top 100 Banks

Корпоративна търговска банка АД за втора поредна година отбелязва най-големия скок в класацията See Top 100 Banks, като се нарежда на 24-о място за 2012 г. сред най-големите банки от Югоизточна Европа, съобщиха от финансовата институция. Това е с 11 места напред в сравнение с класацията за 2011-а, когато банката беше на 35-о място, и с 22 места нагоре спрямо 2010 г., когато КТБ беше на 46-а.


През миналата година активите на Корпоративна търговска банка АД се увеличават с 49.8% до 5.64 млрд. лв., което е с 39.4%, или с 1.59 млрд. лв. повече в сравнение с 2011-а. Среднодневните активи на банката за 2012 г. са в размер на 4.68 млрд. лв., което е с 40.7% повече спрямо 2011-а.


Нетният лихвен доход на КТБ нараства с 20.6% на годишна база до 97 млн. лв. за 2012 година. Отчита се и ръст на отпуснатите кредити. Само за последните три месеца от годината те се увеличават с 12.5% (с 453 млн. лв.) до 4.07 млрд. лв., става ясно от съобщението.


В класацията See Top 100 на публичните компании в Югоизточна Европа за 2012 г. Корпоративна търговска банка АД е на 29-о място, с четири места нагоре в сравнение с 2011 година.


През последните години Корпоративна търговска банка АД е една от динамично развиващите се банки, като дейността й е насочена към предоставянето на нестандартни банкови услуги и цялостни финансови решения, персонално подготвени за нуждите на всеки заинтересован.


От юни 2007 г. банката е публично дружество и акциите й се търгуват на БФБ-София. Акционерният капитал на КТБ, вписан в търговския регистър, е в размер на 65 517 310 лева, разпределен в 6 551 731 броя акции с номинална стойност 10 лева всяка. През 2009 г. 30.35% от капитала на банката е придобит от Държавния главен резервен фонд на Султаната на Оман, чрез дъщерното си дружество Bulgarian Acquisition Company II, Luxembourg. Бромак ЕООД пък държи най-големият дял от 50.66% от книжата с право на глас. Малки пакети, съответно по 9.07% и 9.92% се държат от VTB CGI Limited (UK) и други дребни инвеститори.


КТБ е с двустепенна система на управление, като председател на Надзорния съвет е Цветан Василев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във