Банкеръ Daily

Новини

КФН ПРИЕ ПРАКТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КРЕДИТИ ОТ АДСИЦ

Комисията за финансов надзор прие Практика ползването на кредити от дружества със специална инвестиционна цел, усвояването и погасяването им. С практиката се указват допустимите варианти във връзка с усвояването и погасяването на отпуснатите кредити и участието на банката - депозитар и на банката – кредитор.
Първият възможен вариант е сумата по отпуснатия кредит да бъде преведена от сметка на дружеството в банката – кредитор по негова сметка в банката – депозитар, като банката – депозитар извършва всички плащания на трети лица във връзка с използването на заетите средства и съответно превежда на банката – кредитор сумите за погасяване на задълженията на дружеството по кредита.
Вторият вариант включва извършване на превод на отпуснатата сума от сметка на дружеството в банката – кредитор по негова сметка в банката – депозитар, като плащанията от трети лица във връзка с придобитите чрез кредита имоти постъпват по сметката на дружеството в банката – кредитор за погасяване на задълженията по кредита.
Третият вариант включва извършване на плащанията в полза на трети лица при усвояване на кредита от сметката в банката – кредитор (без прехвърляне в банката – депозитар), като погасяването на кредита се извършва чрез превод на съответните суми от банката – депозитар в банката кредитор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във