Банкеръ Daily

Новини

КФН ОДОБРИ ПРОСПЕКТ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ ОТ ДОМ-ЗДРАВЕ

Комисията за финансов надзор потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от „Доброволна осигурителна мрежа - Здраве” АД София („ДОМ - Здраве” АД). Емисията е в размер на 470 000 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност не по-малко от 3 лв. всяка. Акциите ще бъдат издадени в резултат на увеличаване капитала на дружеството. Емисията и дружеството се вписват в публичния регистър на КФН.
„Доброволна осигурителна мрежа - Здраве” АД притежава лицензия за доброволно здравно осигуряване, издадена от КФН и е лицензирано за дейностите „Интегрирана медицинска помощ и здравни грижи” и „Възстановяване на разходи”.

Facebook logo
Бъдете с нас и във