Банкеръ Daily

Новини

КФН ОДОБРИ ПРОМЕНИТЕ В УСТАВА НА СУНГУЛРАРЕ АДСИЦ

Комисията за финансов надзор одобри промени в устава на „Сингулар” АДСИЦ, гр. София, гласуване на проведено на 05.03.2008 г. извънредно общо събрание на акционерите на дружеството. Съгласно промените дружеството се преименува на „Арко Тауърс” АДСИЦ. Другите промени се отнасят до правомощията и задълженията на СД на дружеството

Facebook logo
Бъдете с нас и във