Банкеръ Daily

Новини

КФН ИЗДАДЕ ЛИЦЕНЗ ЗА УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО НА БУЛДЕВ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ

Комисията за финансов надзор издаде на “Булдев Асет Мениджмент” АД, гр. Варна (в процес на учредяване) лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество. В 14-дневен срок дружеството следва да удостовери, че изцяло е внесен изискуемият капитал по чл.203, ал.1 от ЗППЦК.
Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. «Константин Доганов» № 48. Учредители на дружеството са „Химел Инженеринг” ЕООД, притежаващо 86% от капитала, Борислав Пантелеев с 9% и Кирил Илиев с 5%. В състава на съвета на директорите влизат Борислав Пантелеев – председател на СД и изпълнителен директор, Кирил Илиев – зам.-председател на СД и Тони Марков – член на СД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във