Банкеръ Daily

Новини

КАБИНЕТЪТ ПРИЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ДАНС

Утвърдени са изменения и допълнения в нормативни актове на Министерския съвет,.свързани с влизането в сила на Закона за Държавната агенция „Национална сигурност” (ЗДАНС) и правилника за неговото прилагане, с които Агенцията за финансово разузнаване се преструктурира в дирекция „Финансово разузнаване” на ДАНС, съобщиха от Министерски съвет. Тя получава, съхранява, проучва, анализира и разкрива информацията, получена при условията и по реда на законите за мерките срещу изпирането на пари, мерките срещу финансирането на тероризма и ЗДАНС.
Главният директор на главна дирекция „Икономическа и финансова сигурност” и директорът на дирекция „Финансово разузнаване” на ДАНС ще бъдат членове на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности. Правомощията на директора на АФР в съответствие с Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) се предоставят на директора на дирекция „Финансово разузнаване” на ДАНС. Уреждат се и правомощията му да дава указания за прилагане на разширени мерки от задължените по ЗМИП лица при по-висок риск за изпиране на пари. Председателят на ДАНС ще издава указания за събиране и съхраняване на информация от задължените лица. Подробно са уредени правомощията на контролните органи на дирекция „Финансово разузнаване” при извършване на проверки на място на задължените лица по ЗМИП.
С постановлението се отменя Устройствения правилник на Агенцията за финансово разузнаване (АФР).

Facebook logo
Бъдете с нас и във