Банкеръ Daily

Новини

“ФАВОРИТ ХОЛД” ОТЧЕТЕ КОНСОЛИДИРАНА ПЕЧАЛБА ОТ 1.811 МЛН. ЛВ.

През 2007 г. холдинговата група Фаворит Холд АД - София отчита намаление на общите приходите със 4.974 млн. лв., спрямо същия период на предходната година. Заедно с това съвкупните разходи на холдинга през отчетния период също намаляват - с 5.196 млн. лева.
В крайна сметка финансовият резултат на групата за миналата година спрямо същия период на 2006 г. е печалба след облагане в размер на 1.811 млн. лева.
Консолидираните нетекущите активи на дружеството към края на отчетния период спрямо началото на годината намаляват с 3.867 млн. лв., докато текущите активи за същия период се увеличават с 5.761 млн. лева.
През отчетният период не са настъпвали важни и съществени събития които да са повлияли пряко върху финансовия резултат на групата.
Дружествата на “Фаворит Холд” АД, включени в групата за консолидиране към 31 декември 2007 г. са: “Интърг” АД - Сливен, “Преслав - АН” АД - Велики Преслав, “Котлостроене” АД - София, “Рачо Ковача” АД - Габрово, “Аутобохемия” АД - София, “Складова техника” АД - Г.Оряховица, “Автотрансснаб” АД - София, “Промишлена енергетика Варна” АД - Варна, “Фаворит Петрол” АД - Варна, “Тримона” АД - Монтана и “ИФ Фаворит” ООД - Бургас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във