Банкеръ Daily

Новини

ЕС НИ ДАВА 161 МЛН. ЕВРО ЗА ГРАНИЧЕН КОНТРОЛ

Пълно прилагане на Шенгенското законодателство, постигане на готовност за присъединяване към Шенгенското пространство през 2011 г. и включване в Шенгенската информационна система е основната цел на одобрената от правителството Национална индикативна програма (НИП) за определяне на реда за управление и наблюдение на Инструмента за подобряване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение, съобщиха от правителствената информационна служба. По нея до 2009 г. страната ни ще получи 161 млн. евро помощ от Европейския съюз за укрепване сигурността на външните граници и гарантиране на ефективен граничен контрол.
От 1 януари 2007 г. България отговаря за контрола и наблюдението на 1647 км от външните граници на ЕС, които трябва да бъдат защитени от съвременните заплахи като тероризъм, организирана престъпност, наркотрафик и нелегална миграция. Финансовата помощ за охраната им е в подкрепа на европейското разбиране за „споделена отговорност”.
Средствата по Инструмента Шенген са предназначени за оборудване за наблюдение и контрол на външните граници; специализирано техническо оборудване за контрол в граничната зона и техника за провеждане на съвместни полицейски операции; модернизиране на националните комуникационни системи; информационни системи и компютърни мрежи, свързани с прилагането на Шенгенското законодателство – проектиране, софтуерно и техническо изграждане на Националната компонента за връзка с новата Шенгенска информационна система, изграждане на приложение и интерфейс за звено SIRENE и доизграждане на неговата инфраструктура, програмно осигуряване и база данни със защитни характеристики на документи за пътуване; ремонтиране и модернизиране на съществуващата гранична инфраструктура; ремонт на специалния дом за временно настаняване на чужденци в гр. Любимец и др.
Предвидени са и средства за повишаване квалификацията на полицейските служители в областта на Шенгенското законодателство и прилагане на най-добрите европейски практики.
С изпълнението на НИП ще бъдат повишени възможностите за противодействие и превенция на нелегалната миграция, ще се намали времето за реадмисия на задържаните лица, ще се подобрят условията за временно настаняване на чужденци, както и други дейности, свързани непосредствено с осъществявания граничен контрол на външните граници на ЕС.
Годишната индикативна програма (ГИП) по Инструмента Шенген предвижда доставка и техническо оборудване за ГКПП за проверка на преминаващите лица и превозни средства, за разкриване на фалшиви и подправени документи, както и технически уреди за откриване на взривни, радиоактивни вещества и оръжия, боеприпаси и укрити хора; изграждане на брегова система за наблюдение, доставка на корабна техника и оборудване за наблюдение на „синята” граница, корабна техника за контрол и наблюдение по р. Дунав и на черноморската граница.

Facebook logo
Бъдете с нас и във