Банкеръ Daily

Новини

ЕМЕЛ ЕТЕМ ПОСЕТИ ЦЕНТЪРА ЗА КООРДИНАЦИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ ВЪВ ВИЕНА

През последния ден от визитата си в Австрия, вицепремиерът Емел Етем и членовете на делегацията се срещнаха с представители на Главна дирекция Обществена безопасност” и посетиха и Центъра за координация и управление при бедствия и аварии във Федералното министерство на вътрешните работи на Австрия. По време на срещите стана ясно, че държавното управление на защитата от бедствия и аварии се основава на няколко принципа. Локалната и регионалната координация в случай на бедствия се извършва от съвети, комитети и комисии на ниво район и провинция. В случаи на бедствия, които надхвърлят границите на отделните провинции или райони, координацията на управлението се поема от специален екип при Министерството на вътрешните работи. С правителствено постановление е създаден Координационен комитет за управление на държавно ниво на защитата при бедствия и аварии, в който участват всички федерални министерства, провинции, активистки организации и медии.
През 2002 г. за ликвидиране на последици от наводнения във Виена са отпуснати 2,9 млрд. евро, а през 2005 г., когато щетите са били далеч по-малко 580 млн. евро.
Основен принцип и отличителна черта на австрийската система на защита при бедствия и аварии е доброволността. Стотици хиляди доброволци в Австрия помагат на държавните институции при бедствия. Австрия разполага във всеки момент с повече от 4800 пожарни команди, повече от 900 пункта за оказване на бърза помощ. Общо 250 000 действащи санитари и повече от 40 000 доброволци, обучени за санитарна дейност са на разположение при необходимост.
Много организации подпомагат държавните органи в работата им по овладяването на бедствията. Сред тях са Австрийското дружество за гражданска защита, Австрийският Червен кръст, Малтийската болнична служба Австрия, Австрийското сдружение на работниците-самаряни, Водно-спасителната служба и Планинската спасителна служба.

Facebook logo
Бъдете с нас и във