Банкеръ Daily

Новини

ЕЛАНА ХОЛДИНГ ОТЧЕТЕ РЪСТ ОТ 180% НА ПЕЧАЛБАТА ЗА 2007 Г.

Общите финансови резултати на Елана Холдинг АД показват една от най-успешните финансови години за групата компании, стана ясно от пресконференцията на 19 март.
Общо Елана Холдинг като сбор от всичките си дружества завърши 2007 г. с приходи от 49.3 млн. лв., които формират ръст от 50% в сравнение с 2006 година. Нетната печалба на холдинга възлиза на близо 7.5 млн. лв., с което групата регистрира 180% ръст в печалбата си в сравнение с предходната година.
Перспективите за развитие на групата Елана през 2008 г. предвиждат листване на Елана Финансов холдинг на БФБ-София, но не по-рано от средата на годината, чрез първично публично предлагане на акции. Ще бъдат издадени нови акции, а операцията е част от дългосрочната стратегия за развитие на групата. Средствата ще се използват за увеличаване капитала на дъщерните дружества във връзка с подготовката и пускането на нови финансови продукти.
Другата новина, споделена от Камен Колчев, председател на съвета на директорите на Елана Финансов холдинг, е организирането на един или два нови договорни фонда през тази година. Те ще бъдат отново в сектора на земеделската земя, в който са най-компетентни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във