Банкеръ Daily

Новини

ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ ОТЧЕТЕ НЕТНА ПЕЧАЛБА ОТ 1.9 МЛН. ЛВ. ПРЕЗ 2007 Г.

Дружеството за управление на активи ЕЛАНА Фонд Мениджмънт АД отчете 175% нарастване на приходите си за 2007 г., съобщиха от компанията. То завърши финансовата година с нетна печалба от почти 1.9 млн. лв., която пък регистрира 297% ръст в сравнение с предходната отчетна година. Със 120% са се увеличили инвеститорите във взаимни фондове ЕЛАНА през миналата година до 4300 вложители в сравнение с 1980 в края на 2006 година.
УД ЕЛАНА Фонд Мениджмънт е един от първите фонд мениджъри в България, създаден през 2002 г., който понастоящем управлява 6 взаимни фонда и индивидуални портфейли. Взаимни фондове ЕЛАНА включват: ЕЛАНА Еврофонд (нискорисков профил), ЕЛАНА Фонд Паричен пазар (нискорисков профил), ЕЛАНА Долар Фонд (нискорисков профил), ЕЛАНА Балансиран ? фонд (балансиран риск), ЕЛАНА Балансиран $ фонд (балансиран риск), ЕЛАНА Високодоходен фонд (високорисков профил).
ЕЛАНА Фонд Мениджмънт е част от семейството от компании на ЕЛАНА Финансов Холдинг АД, една от най-големите небанкови финансови институции в България със 17-годишен опит на българския финансов пазар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във