Банкеръ Daily

Новини

ДВАМА СА УЧАСТНИЦИ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА МДААР

Гражданско дружество “Хоризонти” и консорциум от Национален педагогически център (НЦП) и “Магистра” ООД са участниците в обявената от МДААР обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на специализирано обучение по английски език за работа с институциите на Европейския съюз”.
Поръчката се отнася до обучението на 15 000 служители на територията на цялата страна, което ще продължи 9 месеца. Основният критерий за оценка на офертите ще бъде предложената цена за изпълнение на заданието.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативната програма „Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Ценовите оферти на участниците ще бъдат отворени утре, 28.03.2008 г., в 10 ч.

Facebook logo
Бъдете с нас и във