Банкеръ Daily

Новини

ДЪРЖАВНИЯТ НИ ДЪЛГ КЪМ ФЕВРУАРИ Е 5 095.1 МЛН. ЕВРО

Държавният дълг в края на месец февруари възлиза на 5 095.1 млн. евро, от които 1 618.4 млн. евро вътрешен държавен дълг и 3 476.6 млн. евро външен държавен дълг. Това сочи справка със сайта на Министерството на финансите. В номинално изражение дългът намалява приблизително с 36.0 млн. евро, в сравнение с предходния месец. Намалението се дължи основно на извършените плащания през месеца.
Държавногарантираният дълг през месец февруари достигна до 567.4 млн. евро. Намалението на държавногарантирания дълг се дължи основно на валутно курсова разлика.
В края на отчетния период, делът на държавния дълг в общия размер на БВП* възлиза на 16.1%, което представлява понижение с 0.2 процентен пункт спрямо предходния месец. В състава на този индикатор делът на външния държавен дълг е 11.0%, а на вътрешния държавен дълг - 5.1% от БВП. Държавногарантираният дълг/БВП е в размер на 1.8%.
В структурата на държавния дълг в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 31.8 %, а външните - 68.2%.
През месец февруари Министерството на финансите проведе един аукцион за продажба на държавни съкровищни облигации на местния пазар. На аукциона одобрените поръчки на 5-годишни ДЦК са за 30.0 млн. лв.
От началото на годината, общият размер на извършените плащаният по главници и лихви възлиза на 432.9 млн. лв., от които: 158.0 млн. лв. по външния и 274.9 млн. лв. по вътрешния дълг. По отношение на валутната композиция на плащанията най-съществен е делът на тези в евро - 44.8%, следван от тези в лева - 36.5% и в щатски долари - 17.4%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във