Банкеръ Daily

Новини

ДО 31 МАРТ СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНИТЕ ДАНЪЦИ ЗА 2007 Г.

До 31 март 2008 г. е крайният срок, в който фирмите трябва да подадат годишната си данъчна декларация и да внесат дължимия годишен корпоративен данък за 2007 г., съобщиха он Националната агенция по приходите (НАП). В същия срок годишна данъчна декларация за 2007 г. трябва да подадат и бюджетните предприятия, както и да внесат своя данъка. За фирмите, които подадат своите документи по електронен път е предвидена отстъпка в размер на 1% от дължимия данък, но не повече от 1000 лева. Досега декларациите си по електронен път са подали около 18 хил. фирми.
Дружествата, които през 2007 г. не са извършвали дейност, също подават декларация до 31 март. Те попълват отделен образец (1010а) на декларация за облагане с корпоративни данъци през тази година. Тя съдържа единствено демографските данни на задълженото лице и част, в която се декларира, че за данъчния период не е извършвана дейност и не дължи данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане. С подаването на новия формуляр обаче не отпада задължението за подаването на Годишен финансов отчет, включително и приложенията му.
Декларацията се подава от данъчно задължените лица или от техен упълномощен представител в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация. Тя може да се подаде също по пощата с обратна разписка, на място в 414 пощенски станции, където служителите на „Български пощи ще издадат входящ номер.
Подаването на декларациите по интернет изисква електронен подпис. Ако клиентите на НАП нямат такъв, то те могат да упълномощят някого, който притежава електронен подпис, да подаде декларацията от тяхно име.
Най-лесният и достъпен начин за плащането на всички данъци и осигурителни вноски е по Интернет. Плащането на данъци по този начин изисква дебитна карта, регистрация в системата ePay и в Интернет-страницата на приходната администрация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във