Банкеръ Daily

Новини

ДО 28 АПРИЛ ОБЛИГАЦИИТЕ НА ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ Е С ПРАВО ЛИХВЕНО ПЛАЩАНЕ

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията на ТБ Юробанк И Еф Джи България АД-София на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 28 март 2008 година.
Поредното лихвено плащане по емисията облигации, с ISIN код BG2100012058, е на 4 април 2008 година. Купонът е в размер на 7.753%, като право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 1 април 2008 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във