Банкеръ Daily

Новини

ДО 27 МАРТ ПРОДАВАТ ПРАВА ЗА УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ

Крайната дата за прехвърляне на правата за увеличаване капитала на Алфа Ууд България АД - Долни Чифлик е на 27 март 2008 година.
С решение на съвета на директорите от 6 декември 2007 г. и публикация в Държавен вестник, бр. 16 от 15 февруари 2008 г. дружеството увеличава капитала си с издаване на 206 870 права. Съотношението между правата и новите акции е 1 към , а всяко лице може да запише най-малко 1 нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 2. Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 297 120 бр. нови акции с номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност - 30 лева.
Записването на акции от увеличението продължава до 18 април 2008 г. и при записване на цялата емисия капиталът ще нарасне до 620 610 лева. Борсовият член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала е ТБ Обединена Българска Банка АД.
Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след обнародване на съобщението в Държавен вестник, или към 22 февруари 2008 г. (петък).

Facebook logo
Бъдете с нас и във