Банкеръ Daily

Новини

ДО 24 МАРТ ОБЛИГАЦИИТЕ НА ТБ ИНВЕСТБАНК БЯХА С ПРАВО НА ЛИХВЕНО ПЛАЩАНЕ

Следващото лихвено плащане и падеж по емисия облигации, с ISIN код - BG2100004055, издадени от ТБ Инвестбанк АД - София са на 31 март 2008 г., съобщиха от БФБ-София. Купонът е в размер на 6-месечния EURIBOR + 4%, а право на лихвено плащане и плащане на главница имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 26 март 2008 година.
Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на борсата, в резултат на които приобретателят имаше право на лихвено плащане и плащане на главница, беше 24 март 2008 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във