Банкеръ Daily

Новини

ДО 24 МАРТ ОБЛИГАЦИИТЕ НА АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ФИНАНСИЕР СА С ПРАВО НА ЛИХВЕНО ПЛАЩАНЕ

Следващото лихвено плащане по емисията облигации, с ISIN код BG2100024053, издадени от Алианц България Финансиер ЕАД - София е на 29 март 2008 година. Купонът е в размер на 3.7 на сто, а право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 26 март 2008 година.
Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 24 март.

Facebook logo
Бъдете с нас и във