Банкеръ Daily

Новини

ДО 21 МАРТ АКЦИИТЕ НА ТРАНСКАРТ СА С ПРАВО НА ГЛАС В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Последната дата за сключване на сделки с акции на Транскарт АД - София на БФБ-София, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в извънредното общо събрание на акционерите, е 21 март 2008 година. То ще гласува предложените промени в органите на управление на дружеството. В момента оперативното управление в дружеството се осъществява от Петрол Холдинг АД, Дамян Георгиев Дамянов и Любомир Антонов Каримански - изпълнителен директор.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 24 април 2008 г. на същото място и при същия дневен ред, а право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 25 март 2008 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във