Банкеръ Daily

Новини

ДО 21 МАРТ АКЦИИТЕ НА ФЗЗ МЕЛ ИНВЕСТ ДАВАТ ПРАВО ЗА УЧАСТИЕ В УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА

Последната дата за сключване на сделки с акции на „Фонд за земеделска земя Мел инвест АДСИЦ на борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала, е 21 март 2008 г. (петък).
С решение на Съвета на директорите се издават 14 044 300 права, като съотношението между права и нови акции е 1 към 1. При успешното му реализиране капиталът на дружеството ще нарасне от 14 044 300 лв. на 28 088 600 лева. Всяко лице може да запише най-малко 1 нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права. Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 2 млн. бр. нови акции.
Началната дата за търговия на правата на борсата и записването на нови акции с номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност от 1.10 лв., е 27 април 2008 година. Записването на акции от увеличението приключва на 10 май 2008 година. За борсов член, упълномощен да обслужва процедурата, е определен инвестиционният посредник Булброкърс ЕАД.
Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след обнародване на съобщението в Държавен вестник, или към 25 март 2008 г. (вторник).

Facebook logo
Бъдете с нас и във