Банкеръ Daily

Новини

ДО 14 МАРТ СА ПОДАДЕНИ ПО ИНТЕРНЕТ 8252 ДЕКЛАРАЦИ ЗА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК

До 14 март общо 8252 декларации за облагане с корпоративен данък са подадени по интернет, съобщиха от пресцентъра на Националната агенция за приходите (НАП). Общият брой на приетите в НАП формуляри за този период е 45 000. За сравнение за до средата на март през 2007 г. бяха подадени общо 31 000 декларации за облагане с корпоративни данъци.
До 14 март близо 22% от фирмите са предпочели да не посетят офисите на НАП и са подали своите декларации по пощата или чрез интернет.
Декларацията за облагане с корпоративни данъци за данъчната 2007 г. се подава до 31 март 2008 г. В този срок трябва да бъде заплатен и дължимия корпоративен данък от дружествата, които са осъществявали дейност. За фирмите, които подадат своите документи по електронен път е предвидена отстъпка в размер на 1% от дължимия данък, но не повече от 1000 лв.
Декларацията се подава от данъчно задължените лица или от техен упълномощен представител в териториалната дирекция на НАП по регистрация. Тя може да се подаде също по пощата с обратна разписка, на място в определени пощенски станции, където служителите на „Български пощи” ще издадат входящ номер.
Подаването на декларациите по интернет изисква електронен подпис. Ако клиентите на НАП нямат такъв, то те могат да упълномощят някого, който притежава, да подаде декларацията от тяхно име.
Най-лесният и достъпен начин за плащането на всички данъци и осигурителни вноски е по Интернет. Плащането на данъци по този начин изисква дебитна карта, регистрация в системата ePay и в Интернет-страницата на приходната администрация - www.nap.bg.
Списъкът на кодовете за видове плащане, номерата на банковите сметки на териториалните дирекции на НАП, както и повече информация за плащането на данъци и осигуровки по Интернет можете да намерите в рубриката Плащане на сайта на НАП - www.nap.bg.

Facebook logo
Бъдете с нас и във