Банкеръ Daily

Новини

ДО 12% ДОХОДНОСТ С ДЕПОЗИТ НА РАЙФАЙЗЕНБАНК

Райфайзенбанк предлага Депозит с растяща лихва - срочен депозит в лева, евро или щатски долари за физически лица. Срокът на депозита се състои от 12 тримесечни периода с атрактивен лихвен процент, който нараства за всеки следващ тримесечен период и достига 12% в последния тримесечен период. Минималната сума за откриване на е 500 лева, евро или щатски долара, а максималната е без ограничения.
Клиентите на Депозит с растяща лихва могат да теглят парите си в края на всеки тримесечен период без да заплащат такса за теглене при предварително направена заявка. При предсрочно прекратяване на депозита клиентите получават всички лихви, начислени до края на последния завършен тримесечен период, а за дните от края на тримесечния период до датата на прекратяване получават лихва като по разплащателна сметка. Вложителите получават висока фиксирана доходност, като лихвените проценти не се променят за договорения срок на депозита.
При депозит над 2 000 лв., 1 000 евро или 1 500 щ. долара като бонус клиентите получават кредитна карта Visa или MasterCard с предварително одобрен лимит в зависимост от сумата на депозита и без месечна такса за обслужване за първата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във