Банкеръ Daily

Новини

ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ ЗАТЯГА КОНТРОЛА ВЪРХУ ЕВРОПАРИТЕ В ЕКОЛОГИЯТА

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) ще упражнява много стриктен контрол по отношение на спазването на принципите за прозрачно и регламентирано усвояване на средствата по Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС), заяви министър Джевдет Чакъров пред кметовете на 18-те общини в област Пловдив. Той посочи, че в МОСВ функциите по управление по ОПОС между различните звена са разпределени така, че няма никакъв конфликт на интереси. Също така единствено по ОПОС има междуведомствен орган за оценка на проекти. Прозрачността и спазването на всички регламенти обаче, до голяма степен зависят от общините, които ще провеждат всички процедури по подготовката и изпълнението на проектите.
ОП „Околна среда” е единствената оперативна програма, по която за инфраструктурни проекти на общините не се поставят никакви финансови лимити, съобщи още министър Чакъров. Той призова общините да се възползват от тази възможност и да бъдат активни.
В област Пловдив от 215 населени места трябва да бъдат изградени пречиствателни станции в 47. Към момента има действащи такива само в Пловдив и Хисаря, които обаче също се нуждаят от разширяване и реконструкция. Хисаря и Кричим в момента са в най-напреднал етап на подготовка на проектите за пречиствателни станции, като процедурите по избор на изпълнител могат да започнат още до края на този месец, посочи Джевдет Чакъров.
Сериозна работа предстои и по подготовката на проекти за закриване и рекултивация на действащите общински депа и изграждането на нови регионални депа.
Министърът припомни, че вече е обявена първата процедура за набиране на проекти за техническа помощ за пречиствателни станции. До края на месеца ще бъдат обявени процедури за набиране на проекти за строителство на пречиствателни станции и за техническа помощ в областта на отпадъците.
Министър Чакъров участва в среща в Пловдив за представяне на възможностите за финансиране на проекти по ОП „Околна среда”.

Facebook logo
Бъдете с нас и във