Банкеръ Daily

Новини

ДЯЛОВЕТЕ НА ДФ ДСК ИМОТИ ЩЕ СЕ ТЪРГУВАТ ОТ 25 МАРТ

От 25 март (вторник) въвеждат за търговия на БФБ-София емисията дялове на договорен фонд ДСК Имоти - София. Те имат регистрация на Неофициален пазар, Пазар на други ценни книжа на борсата. Емисията е с ISIN код: BG9000005082 и номинална стойност от 1 лев за дял, а присвоеният й борсов код е DFDSKI. Пазарната партида за търговия е в размер на един дял.
Организатор на договорния фонд е управляващото дружеството ДСК Управление на имоти АД, в което Петко Кръстев е изпълнителен директор, а Димитър Тончев - прокурист.
Банка-депозитар ще бъде Алианц Банк България АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във