Банкеръ Daily

Новини

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЩЕ ПРИДОБИЕ БУРЛЕКС

В Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ е постъпило уведомление за намерението на “ЦБА Асет Мениджмънт“АД, гр. Велико Търново да придобие самостоятелен контрол върху „Бурлекс 104”АД, гр. Варна, чрез закупуването на всички акции от капитала на дружеството, което би попаднало в обхвата на определението за „концентрация на стопанска дейност”. “ЦБА Асет Мениджмънт“ притежава „ЦБА Русе” ЕООД, „ЦБА Велико Търново”ЕООД и „ЦБА Габрово”ЕООД. Очаква се сделката да засегне пазара на продажба на хранителни и нехранителни стоки на дребно. Искането е КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение.
В тази връзка всяко заинтересувано лице може да изрази своето писмено становище относно планираната сделка и въздействието, което нотифицираната пред КЗК концентрация ще окаже върху ефективната конкуренция на съответния пазар на територията на Р България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във