Банкеръ Daily

Новини

БЪЛГАРИЯ ПОГАСИ ПРЕДСРОЧНО ШЕСТ ЗАЕМА

Днес, 25 март 2008 г., беше осъществена операция по предсрочно погасяване на шест заема към Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР), на стойност 266.9 млн.евро и 12.8 млн.щатски долара, ведно с дължимите лихви.
Подобни транзакции по предплащане на заеми към МБВР бяха извършени през първата половина на 2005 г. и съответно в началото на 2006 г., с които бяха погасени изцяло задълженията по шест държавни заема към МБВР. Операциите са извършени в съответствие със заложените в Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2006-2008 година цели.
Предсрочното погасяване на кредитните задължения към МБВР е извършено отчитайки прогнозите за изпълнение на държавния бюджет през 2008 г. и нивото на фискалния резерв. Операцията води освен до намаляване на размера на дълга и до подобряване на лихвената му структура. Това от своя страна ще намали риска от покачване на лихвените разходи през следващите години.
След извършване на предплащането размерът на държавния дълг ще достигне към 5 146.8 млн.евро или 17.8 % от БВП.

Facebook logo
Бъдете с нас и във