Банкеръ Daily

Новини

БЛИЗО 660 МЛН. ЛВ. ДАНЪЦИ Е СЪБРАЛА НАП СОФИЯ

Близо 660 млн. лева данъци и осигурителни вноски са постъпили по сметките на ТД на НАП София град до края февруари, съобщиха от пресслужбата на НАП - ТД на София. Събрани са 307.3 млн. лева повече в сравнение със същия период на 2007 г. Ръстът на данъчните и осигурителните приходи възлиза на 87.19 %.
506.5 млн. лева са постъпленията само от данъци, което е с 278 млн. лева повече в сравнение с отчета за същия период на 2007 г. Ръстът на данъчните приходи е 121.4 %.
331.8 млн. лева са постъпили от ДДС от сделки в страната. С 21 млн.лева спрямо м.г. са нараснали приходите от данъка върху доходите на физическите лица. Събрани са 116 млн. лева., като 72.5 млн. лева от тях са постъпили през месец февруари. От данъка върху доходите от трудови правоотношения са събрани 59 млн. лева, което е с 11.3 млн. лева повече спрямо същия период на м.г. Събраните приходи от данъка върху доходите от ЕТ, свободни профессии, граждански договори и др. са 52 млн. лева, като увеличението е 9.3 млн. лева. 49 млн. лева са приходите от корпоративните данъци, което е с 16 млн.лева повече от м.г.
През февруари постъпленията от осигурителни вноски са нараснали почти двойно спрямо януари и вече са 134.5 млн. лева. Постигнат е ръст от 22.9 % в сравнение със същия период на 2007 г., като са събрани 25 млн. лева повече. Най-голямо изпълнение на приходите има фонд ДОО - 92 млн. лева. Спрямо м.г. увеличението е в размер на 13.5 млн. лева. Постъпленията в Националната здравноосигурителна каса са 26 млн. лева. По сметката на фонд ДЗПО са преведени 14.7 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във