Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗЕБРА ОБСЪЖДАТ РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО НА ДИВИДЕНТ ЗА 2007 Г.

Съветът на директорите на Зебра АД, Нови Искър, свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 27 май 2008 г., стана ясно от поканата в Държавен вестник. То ще обсъди доклада за дейността на дружеството, както и баланса и годишния счетоводен отчет за 2007 година. Ще се вземе решение и за начина за разпределение на печалбата на дружеството за изминалата финансова година.
Акционерите ще гласуват за освобождаване на членовете на управителния орган от отговорност за дейността им по управление на дружеството през 2007 година. В съвета на директорите на предприятието за производство на изделия от каучук влизат Славка Иванова Стефчева - изпълнителен директор, Весела Веселинова Козлева и Искра Гаврилова Станкова.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството. При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 10 юни 2008 г. на същото място и при същия дневен ред.
Най-голям дял от капитала на Зебра АД се държи от Славка Иванова Стефчева - 62 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във