Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ - ВАРНА ЩЕ ГЛАСУВАТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Строителна механизация - Варна АД, Варна, свиква общо събрание на акционерите на дружеството на 25 април 2008 г., става ясно от поканата в Държавен вестник. То ще приеме доклад за дейността и годишния счетоводен отчет за 2007 година. Също така ще се вземе решение за разпределение на печалбата за миналата година.
Събранието ще гласува и за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 година.
Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в дружеството. При липса на кворум заседанието ще се проведе на 23 май 2008 г. на същото място и при същия дневен ред.
Капиталът на дружеството, което се занимава с подготвителни строителни работи (събаряне и разчистване на сгради), е разпределен между група физически лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във