Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА РАЗВИТИЕ ЩЕ ГЛАСУВАТ ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ С НОВО РАЗВИТИЕ

Развитие АД, село Калейца, община Троян, свиква общо събрание на акционерите на 15 май 2008 г., гласи поканата, публикувана в Държавен вестник. То ще разгледа предложението на съвета на директорите за обединяване на Развитие АД и Ново развитие АД, в едно дружество.
Акционерите ще обсъдят предложението на съвета на директорите на погасяване на задълженията на дружеството към персонала с акции и/или материални активи.
Освен това ще се обсъдят и доклада за дейността и годишния счетоводен отчет и баланс за 2007 година.
В дневния ред е и точката за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите. Оперативното управление в дружеството се осъществява от Павел Николов Иванов, Валентин Борисов Венков и Илиян Димитров Костов, като последните двама управляват и представляват фирмата.
При липса на кворум общото събрание ще се състои на 19 юни на същото място и при същия дневен ред.
В момента капиталът на предприятието за производство на домакински и декоративни изделия от порцелан и други керамични материали е в размер на 78 716 лева. Ново развитие контролира 86% от акциите с право на глас, група физически лица държат 10%, а министерство на икономиката и енергетиката е с дял от 3 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във