Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА КРЕПЕЖНИ ИЗДЕЛИЯ ЩЕ ГЛАСУВАТ ПРОМЕНИ В МЕНИДЖМЪНТА

На 26 март ще се проведе извънредно общо събрание на акционерите на Крепежни изделия АД - Пловдив, което ще гласува предложените промени в органите на управление на дружеството. Проектът за решение предвижда освобождаване от длъжност на досегашните членове на Съвета на директорите. Предлага се на тяхно място да бъдат избрани Булболт София ООД, Андре Геблер ЕООД, Ам Болт ООД, Бизнес Парк Юг ООД, и Чавдар Асенов Костов.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 9 април 2008 г. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 12 март 2008 година.
В момента Булболт държи 39% от капитала, Булвес е с дял от 45%, останалите акции се държат от група физически лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във