Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА ЯНТРА СТИЛ ЩЕ ОБСЪЖДАТ РЕЗУЛТАТИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО НА 12 МАЙ

Янтра стил АД, Бяла, свиква редовно общо събрание на акционерите на 12 май 2008 г., става ясно от поканата в Държавен вестник. То ще обсъди доклад за дейността и годишния финансов отчет на дружеството за 2007 година. Заедно с това ще се вземе решение и за разпределение на печалбата. Акционерите ще гласува и за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през изминалата година.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 26 май 2008 г. на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.
Янтра стил АД e предприятие основано през 1963 година. Основният му предмет на дейност е свързан с производство на мъжки, дамски и детски спортни облекла, екстремни спортове, както и облекла за свободното време. 90% от производствените капацитети на предприятието са заети с поръчки на клиенти, които доставят материали за изработка на свои собствени модели.
Предприятието има дългогодишен опит в работата с чужбина, а в момента основни негови клиенти са фирми от Германия, Холандия, Белгия и Италия. Част от продукцията се предлага и на вътрешния пазар.
Янтра стил АД разполага с 4 производствени линии, които дават възможност за изпълнение на изключително сложни модели, както и добре оборудвани складови площи за съхранение на материалите и на готовата продукция.
Холдинг Света София е мажоритарен собственик с дял от 72.83% от капитала, Сивен-Стил държи 6%, а останалите акции са собственост на група физически лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във