Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА КРЕПЕЖНИ ИЗДЕЛИЯ ИЗБРАХА НОВ СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Проведеното на 26 март извънредно общо събрание на акционерите на Крепежни изделия АД - Пловдив е освободило от длъжност всички досегашни членове на съвета на директорите. По втората точка от дневния ред, в резултат на направените предложения са избрали нов състав на управителния орган, в който влизат Булболт София ООД, Андре Геблер ЕООД, Бизнес Парк ЮГ ООД, Булболт ООД и Брюк и Кремер OOД. Заедно с това е определено и месечното възнаграждение на членовете на борда в размер на 100 лв. и гаранция за управлението им в размер на 500 лева.
Акционерният капитал на дружеството е 239 343 лв. и е разпределен в 239 343 броя акции с номинална стойност от 1 лев всяка една. С най-голям дял е Булвес, който държи 45%, Булболт е с 39%, а останалите акции са собственост на група физически лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във