Банкеръ Daily

Новини

ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА СИ

Дружба стъкларски заводи АД - София ще увеличи капитала си със собствени средства от 6 689 562 лв. на 53 516 496 лв., чрез издаване на 46 826 934 нови обикновени поименни безналични акции, с право на глас и номинална стойност от 1 лв. всяка. Това стана ясно след извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 27 март. Право да получат от новите акции ще имат лицата, вписани в регистъра на Централен депозитар АД като акционери на дружеството на 14-ия ден след деня на провеждане на събранието, или към 9 април. Срещу една притежавана акция всеки от акционерите получава 7 нови акции от увеличението на капитала. Акционерите са избрали за инвестиционен посредник, който ще обслужва процедурата, Обединена Българска Банка АД.
Решенията на общото събрание са приети под условията, че обжалването на отказа на Търговския регистър да обяви поканата за настоящото събрание, завърши с благоприятен за дружеството резултат, както и че съдебният акт в тази връзка влезе в сила най-късно до 13 май 2008 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във