В Норвегия се боят и от преразглеждане на рибните квоти.