Деветнадесет оферти бяха получени в Национална компания "Железопътна инфраструктура" за най-мащабната обществена поръчка в последните години.